Stowarzyszenie “Wspieranie Rozwoju Dziecka” (SWRD) podejmuje działania na rzecz bazy materialnej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Pustelniku tworząc właściwe warunki nauki wszystkim uczniom, a także na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży kształcącej się na terenie wiejskim.

Celem i zadaniem Stowarzyszenia jest:

  • realizowanie programu promocji zdrowia,
  • wspieranie rozwoju dzieci,
  • prowadzenie akcji mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci,
  • współdziałanie ze szkołą oraz udzielanie jej wszechstronnej opieki i pomocy,
  • wspieranie działań lokalnej społeczności na rzecz szkoły prowadzących do poprawy warunków nauczania i wychowania dzieci i młodzieży,
  • działalność w zakresie edukacji, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrona dóbr kultury, tradycji i ekologii.

Czym się zajmujemy?

Wraz z Radą Rodziców uruchomiliśmy stołówkę szkolną, wyremontowaliśmy świetlicę szkolną oraz pomogliśmy w utworzeniu pracowni chemiczno-fizycznej z pełnym wyposażeniem, zakupiliśmy tablice interaktywne z komputerami i innym osprzętem.

Każdego roku Stowarzyszenie funduje nagrody dla najzdolniejszych uczniów, organizuje takie imprezy jak choinkę, Dzień Dziecka. Współfinansujemy wyjazd uczniów klas III gimnazjum do Częstochowy.

Zrealizowaliśmy projekt utworzenia w Pustelniku placu zabaw dla dzieci “Tęczowy ogródek”. Projekt finansowany m.in. ze środków uzyskanych z Funduszu Sołeckiego wsi Pustelnik oraz z dotacji unijnej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” wspieranego przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej.

Plac zabaw “Tęczowy ogródek” jest miejscem organizowania corocznego Dnia Matki.

W latach 2011-2017 SWRD uczestniczyło w Programie Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne prowadzonym przez Fundację im. S. Batorego. Naszym programem stypendialnym „Równe Szanse” objęliśmy pomocą finansową zdolnych uczniów z gimnazjów w Pustelniku i w Stanisławowie, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji materialnej.
Od 2018 roku Stowarzyszenie “Wspieranie Rozwoju Dziecka” prowadzi program stypendialny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pustelniku udzielając stypendiów naukowych i sportowych.

Od 2010 roku organizujemy Piknik Rodzinny w Pustelniku.