Stowarzyszenie “Wspieranie Rozwoju Dziecka”

Zarząd:

Agnieszka Bąkowska – Prezes Zarządu,
Agnieszka Wieczorek – Wiceprezes Zarządu,
Justyna Piwek – Skarbnik,
Dorota Świadek – Sekretarz,
Wioletta Lipiak – Członek Zarządu,
Aneta Wieczorek – Członek Zarządu,
Ewa Płochocka – Członek Zarządu.

Organem nadzorującym Stowarzyszenie jest:

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

oraz

Komisja Rewizyjna:

Przemysław Wieczorek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Jolanta Dobosiewicz – Członek Komisji Rewizyjnej,
Barbara Zielińska – Członek Komisji Rewizyjnej.