Program stypendialny 2014/2015

Program Stypendialny Równe Szanse

Zarząd Stowarzyszenia Wspieranie Rozwoju Dziecka informuje o rozszerzeniu Programu Stypendialnego Równe Szanse. W ramach programu o stypendium mogli ubiegać się uczniowie klas II i III szkół gimnazjalnych w Pustelniku i Stanisławowie oraz uczniowie,  którzy ukończyli wymienione gimnazja i w roku szkolnym 2014/2015 będą uczęszczać do I klas szkół ponadgimnazjalnych.
W roku szkolnym 2014/2015 stypendium otrzymało 9 uczniów:

  1. Justyna Sioch
  2. Kamil Pasik
  3. Anna Książek
  4. Zuzanna Wieczorek
  5. Dominika Lipiak
  6. Jakub Radosław Kacprzyk
  7. Karolina Bońska
  8. Marlena Rek
  9. Przemysław Matera

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej nauce oraz spełnianiu własnych marzeń.

Program stypendialny współfinansowany jest ze środków Funduszu Małgorzaty Szejnert w ramach programu Równe Szanse Fundacji im. Stefana Batorego.

Dziękujemy również Gminie Stanisławów oraz wszystkim tym, dzięki którym możemy wspierać młodzież w ramach naszego Programu Stypendialnego.

Równe Szanse Projekt wspierany przez Fundację im. Stefana Batorego